W czasach, w których coraz większy nacisk jest kładziony na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Budowa obiektów przemysłowych jest procesem złożonym i wymagającym połączenia doświadczenia wielu branż. W ostatnich latach został poczyniony niesamowity postęp w dziedzinach konstrukcyjnych dzięki czemu szkielet zakładu produkcyjnego lub magazynu jest w stanie powstać w zaledwie kilka miesięcy. Niestety w dalszym ciągu słabym ogniwem pozostaje wykończenie. Przykładem mogą być systemy HVAC, które bardzo często są tak skomplikowane, że ich zaprojektowanie i wykonanie może zająć więcej czasu niż wykonanie całej konstrukcji budynku. Ponadto do realizacji często stosuje się kilka urządzeń współpracujących i dostarczających powietrze poddane obróbce termodynamicznej za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych.

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ

Lekka konstrukcja nowoczesnych hal powoduje, że w okresie letnim zapotrzebowanie na moc chłodniczą jest coraz większe. Akumulacja cieplna ścian hal jest bardzo mała, a świetliki i okna dostarczają takie zyski ciepła, że temperatura na hali rośnie bardzo szybko. Pomimo tego, że w Polsce nie jest tak ciepło jak na południu Europy, zapewnienie odpowiedniej temperatury do pracy czy magazynowania różnego rodzaju towarów jest problematyczne. W przypadku dużych obiektów najpopularniejszym rozwiązaniem są centrale wentylacyjne, które po podłączeniu do instalacji C.O. i wody lodowej mogą również podgrzewać i schładzać powietrze nawiewane na potrzeby wentylacji. Resztę strat wynikających z przenikania i zysków ciepła należy natomiast skompensować dodatkowymi urządzeniami takimi jak nagrzewnice i klimatyzatory. Taka metoda dodatkowo komplikuje całą instalację i podraża koszty inwestycyjne. Jest to jedna z przyczyn, dla których coraz częściej stosuje się rozwiązania typu rooftop.

Są to urządzenia kompaktowe, gotowe do pracy i co ważniejsze sprawiają, że nie trzeba ze sobą łączyć jakichkolwiek modułów na dachu. Wyposażone są w kompletny układ chłodniczy dzięki czemu nie wymagają zastosowania żadnych dodatkowych urządzeń takich jak agregaty chłodnicze z instalacją łączącą. W okresie zimowym natomiast wbudowany układ rewersyjnej pompy ciepła, nagrzewnica gazowa, wodna bądź elektryczna zapewniają odpowiednią ilość mocy grzewczej. Wydajności powietrza, moce chłodnicze i grzewcze są tak dobrane, że w większości obiektów nie ma potrzeby stosowania żadnych urządzeń uzupełniających.

Urządzenia rooftop Cube w swojej standardowej konfiguracji, przeznaczonej do współpracy z instalacją kanałową, cechują się kompaktowością wynikającą  z zastosowania wszystkich komponentów niezbędnych do chłodzenia, ogrzewania oraz wentylacji z odzyskiem ciepła w jednej obudowie. Wewnątrz urządzenia znajduje się rewersyjny układ chłodniczy, wymiennik obrotowy odzysku ciepła, nagrzewnica wodna z pompą obiegową, nagrzewnica gazowa lub elektryczna, wentylatory EC, ekonomizer oraz kompletny układ automatyki zasilająco sterującej.  

Powietrze świeże pobierane z zewnątrz za pomocą wentylatora nawiewnego jest kierowane na wymiennik obrotowy, gdzie następuje przekazywanie ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczenia. Urządzenia Cube są wyposażone w funkcję komory mieszania, w której za pomocą przepustnicy wielopłaszczyznowej powietrze świeże może być zmieszane z usuwanym z pomieszczenia powietrzem recyrkulacyjnym.  Następnie zmieszany strumień powietrza trafia na wewnętrzny wymiennik agregatu sprężarkowego – w przypadku pracy w trybie chłodzenia jest to wymiennik pełniący funkcję parownika. W tym miejscu następuje obniżenie temperatury powietrza co jest skutkiem odparowania czynnika chłodniczego. Może dojść do sytuacji, w której przy obniżaniu temperatury powietrza zostanie przekroczony punkt rosy i zacznie dochodzić do wykraplania nadmiaru wilgoci. Urządzenia Cube są wyposażone w system odkraplający, który umożliwia separację kropel wody z powietrza, żeby nie dopuścić do dostania się wody do pomieszczenia poprzez kanały nawiewne. Woda jest usuwana na dach poprzez izolowaną tacę ociekową i syfon. W okresie zimowym Cube może pracować w trybie pompy ciepła. W takiej sytuacji wewnętrzny wymiennik agregatu sprężarkowego pełni funkcję skraplacza czyli podnosi temperaturę powietrza nawiewanego, żeby urządzenie mogło ogrzewać.

Proces ten jest możliwy dzięki przekazaniu ciepła w wyniku skraplania gazowego czynnika chłodniczego. Ogrzewanie jest możliwe nie tylko za pośrednictwem rewersyjnego agregatu sprężarkowego ale również za pomocą opcjonalnej nagrzewnicy. Może to być moduł nagrzewnicy wodnej z wtórnym obiegiem zmieszania w skład którego wchodzą pompa obiegowa z zaworem trójdrogowym. Układ taki zapewnia nie tylko rozszerzone zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe ale również ogranicza straty ciśnienia hydraulicznego wygenerowane poprzez komponenty urządzenia.

W wielu sytuacjach nie ma możliwości podłączenia urządzeń do kotłowni za pomocą systemu hydraulicznego, w takich przypadkach Cube może być wyposażony w modulowaną lub dwustopniową nagrzewnicę gazową oraz nagrzewnię elektryczną. Wykonanie takie sprawia, że możliwe jest uproszczenie instalacji grzewczej w całym budynku oraz umożliwia wyprowadzenie instalacji gazu „poza” budynek. Powietrze poddane takiej obróbce termicznej jest następnie nadmuchiwane do pomieszczenia.

 Monoblokowa konstrukcja przekłada się na szereg korzyści w porównaniu do rozwiązania opartego na dwóch  niezależnych urządzeniach takich jak np. centrala wentylacyjna z wytwornicą wody lodowej. Ponieważ mamy do czynienia z jednym urządzeniem realizującym wszystkie procesy, zamiast układu współpracujących urządzeń, nie jest wymagane projektowanie i wykonywanie dodatkowej instalacji hydraulicznej i sterowniczej łączącej oba urządzenia, a zasilanie wystarczy doprowadzić tylko w jedno miejsce. Ponadto wszelkie kwestie związane z logistyką, podnoszeniem, posadawianiem, serwisem i polityką gwarancyjną są znacznie łatwiejsze. Powyższe aspekty przekładają się na wysoką popularność systemów zdecentralizowanych np. w galeriach handlowych. Sieci sklepów posiadają różne standardy dotyczące klimatu panującego wewnątrz sklepu, stąd konieczne jest zapewnienie niezależności regulacji, a także niezależności finansowej. Rooftop Cube jako indywidualne urządzenie umożliwiające zarówno ogrzewanie, chłodzenie jak i wentylację z odzyskiem ciepła znakomicie wpisuje się w te założenia.

MODUŁ NAWIEWNY

Specjalne moduły nawiewne NW w połączeniu z urządzeniami Cube tworzą kompletny system obróbki termicznej powietrza z jego bezpośrednią dystrybucją do obsługiwanego pomieszczenia za pomocą automatycznego nawiewnika wirowego. Moce grzewcze i chłodnicze Cube są dobierane do pokrycia zarówno straty wynikającej z wentylacji jak i przenikania, w związku z czym w wielu przypadkach urządzenia te mogą być jedynymi źródłami ciepła zastosowanymi w hali.  Ponadto moduły NW są w standardzie wyposażone w tłumiki akustyczne co przekłada się na komfort użytkownika. W najnowszej odsłonie tego rozwiązania klient uzyskuje również możliwość swobodnej konfiguracji i możliwość określenia np. rodzaju nagrzewnicy lub jej lokalizacji w części dachowej lub w części nawiewnej. Korzyści płynące z zastosowania Cube z modułami nawiewnymi NW są policzalne w zasadzie na każdym etapie realizacji inwestycji.

WSPARCIE PROJEKTOWE I POSPRZEDAŻOWE

W związku z możliwością pracy bezkanałowej istotnemu przyspieszeniu ulegają wszelkie prace projektowe. Projektant nie musi już wykonywać złożonych kalkulacji związanych z instalacją kanałową, spadków ciśnienia, poziomów akustycznych czy dobierać nawiewników. Wszystkie te parametry są zawarte w karcie doborowej urządzenia przygotowanej przez nasz Dział Wsparcia Projektowego pod warunki projektowe danej inwestycji. Dla wykonawcy z pewnością istotne będzie to, że uzyskuje on kompletną instalację HVAC wykonując w zasadzie jedynie posadowienie oraz podłączenie zasilania.
Urządzenia są od razu gotowe do rozruchu przy czym pomoże Dział Wsparcia Posprzedażowego. Inwestor natomiast zyskuje cenny czas, oszczędności eksploatacyjne wynikające z zastosowania  w urządzeniach Cube energooszczędnych komponentów oraz nieocenione oszczędności wynikające z usprawnienia całego procesu realizacji inwestycji.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów poprzez opracowywanie innowacyjnych produktów dostosowanych do zmian jakie obecnie zachodzą w branży budowlanej oraz HVAC. W dzisiejszych czasach oszczędności eksploatacyjne wynikające z komponentów o wysokich sprawnościach powoli stają się standardem. My jednak nie zatrzymujemy się w tym miejscu i wciąż opracowujemy innowacyjne rozwiązania umożliwiające klientom uproszczenia w trudnym procesie projektowania i realizacji inwestycji.     

Komentarze

Brak komentarzy!

Zostaw Komentarz

Adres e-mail nie będzie widoczny

Przeczytaj jeszcze o:

Popularne Tagi

BIM CAD dobór urządzeń FLOWAIR Wsparcie KALKULATOR kurtyna powietrzna nagrzewnica wodna nominalna moc grzewcza pliki Revit Produkty to nie wszystko projektowanie Revit rooftop stanowisko badawcze studenci Politechnik System FLOWAIR T-box wentylacja bezkanałowa z odzyskiem ciepła Wsparcie handlowe Wsparcie Klienta Wsparcie logistyczne Wsparcie projektowe Wsparcie serwisowe Wsparcie szkoleniowe zakres mocy grzewczej