PROJEKTOWANIE

Nasza przyszłość:  Dlaczego warto modernizować szkoły dla dzieci.

23 kwietnia, 2024

Przed każdym dzieckiem i rodzicem co roku we wrześniu czeka nowe wyzwanie. Szkoła! Dla każdego z nich kluczowe jest, aby były zapewnione odpowiednie warunki do nauki, zabawy i rozwoju, a jednym z fundamentalnych aspektów jest właściwa jakość powietrza w salach lekcyjnych lub salach sportowych. Niestety zagwarantowanie tego staje się ogromnym wyzwaniem.

Wpływ powietrza na dzieci

Zdecydowaną większość naszego czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, co czyni warunki wewnętrzne kluczowymi dla naszego zdrowia i komfortu. Zanieczyszczone powietrze, niewłaściwa temperatura lub wilgotność oraz wysokie stężenie CO2 mają negatywny wpływ na koncentrację i samopoczucie. Z tego powodu warto zwracać szczególną uwagę na jakość środowiska, w którym przebywamy.

Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała raport „Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie dzieci”, w którym potwierdza, że zanieczyszczenie powietrza negatywnie wpływa na zdrowie dzieci, co z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia chorób w przyszłości.

Źródła zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń mogą obejmować różne czynniki. Niektóre produkty budowlane i wykończeniowe mogą być wykonane z toksycznych substancji chemicznych, materiałów zawierających azbest lub szkodliwe włókna mineralne. Innym źródłem zanieczyszczeń są pleśnie na ścianach powstające przez np. niewłaściwie zastosowaną i źle dobraną wentylację, która może powodować u dzieci krztuszenie się, a w najgorszych przypadkach astmę.  

Wentylacja w szkole FLOWAIR

Dzieci oddychają szybciej niż dorośli, a ich zapotrzebowanie na tlen jest proporcjonalnie większe do ich masy ciała. Ponadto, mają zazwyczaj wyższe tempo metabolizmu, co przyczynia się do większego zużycia tlenu i wydzielania dwutlenku węgla. Nasi najmłodsi stale rosną, ich narządy i tkanki cały czas się rozwijają co oznacza, że są oni bardziej podatni na wpływ zanieczyszczeń środowiskowych. Substancje szkodliwe łatwiej przenikają przez ich ciało, wnikając głębiej do organizmu i potencjalnie wywierając negatywny wpływ na zdrowie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku dotyczącym ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jasno określono wymogi dotyczące wentylacji w pomieszczeniach pracy. Najbardziej istotne jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza ze względu na potrzeby użytkowników oraz funkcje tych miejsc, a także uwzględnienie bilansu ciepła, wilgotności oraz obecność zanieczyszczeń stałych i gazowych.

Ponadto dostarczane powietrze powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. System wentylacji powinien także zapewniać odpowiedni komfort dla użytkowników, czyli nie powodować przeciągów, dostarczać powietrze o odpowiedniej temperaturze i nie generować uciążliwego hałasu. W normie PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3” określone zostały minimalne ilości powietrza wentylacyjnego, jakie należy dostarczać do określonych pomieszczeń.

Dla budynków użyteczności publicznej mają one następujące wartości:

– 20 m³/h dla każdej przebywającej osoby,

– 30 m³/h dla każdej przebywającej osoby, jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu,

– 15 m³/h dla każdego dziecka (żłobki i przedszkola).

W klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nieotwieranych oknach strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić 30 m³/h dla każdej przebywającej osoby, a 50 m³/h – jeśli jest dozwolone palenie.

Wentylacja hali sportowej

Co można zrobić?

Branża HVAC stoi przed ogromnym wyzwaniem i szansą na zmianę jakości powietrza w pomieszczeniach oraz ustalenie nowych standardów dotyczących wentylacji budynków.

Warunki uczniów w szkołach można poprawić poprzez termomodernizację oraz wprowadzenie automatyzacji i udoskonalenie systemów wentylacji. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne kontrolowanie temperatury w salach bez potrzeby otwierania okien. Ponadto, poprawa wentylacji przyczynia się do zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla.

Na rynku dostępne są innowacyjne technologie i rozwiązania, które można zastosować, nie generując przy tym ogromnych kosztów. Mając na uwadze, że nasze dzieci stanowią fundament przyszłości, ważne jest dbanie o ich zdrowie i dobre samopoczucie już od najmłodszych lat.

Komentarze

Brak komentarzy!

Zostaw Komentarz

Adres e-mail nie będzie widoczny

Przeczytaj jeszcze o:

Popularne Tagi

BIM CAD dobór urządzeń FLOWAIR Wsparcie KALKULATOR kurtyna powietrzna nagrzewnica wodna nominalna moc grzewcza pliki Revit Produkty to nie wszystko projektowanie Revit rooftop stanowisko badawcze studenci Politechnik System FLOWAIR T-box wentylacja bezkanałowa z odzyskiem ciepła Wsparcie handlowe Wsparcie Klienta Wsparcie logistyczne Wsparcie projektowe Wsparcie serwisowe Wsparcie szkoleniowe zakres mocy grzewczej