PROJEKTOWANIE

Jak zaprojektować wentylację hali sportowej?

10 czerwca, 2020

Jak zaprojektować system wentylacji hali sportowej czy sali gimnastycznej? Na co zwrócić uwagę i jakie urządzenia wykorzystać przy tak specyficznym obiekcie? W poniższym artykule znajdują się odpowiedzi na te pytania oraz przykład konkretnej realizacji.

Optymalne zaprojektowanie wentylacji hali sportowej wiąże się z wieloma czynnikami, na które należy zwrócić uwagę. Oprócz zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego, utrzymania wymaganej temperatury czy doprowadzenia odpowiedniej ilości powietrza świeżego, należy również przewidzieć specyficzne warunki pracy urządzeń na tego typu obiektach. Podstawowe kwestie, na które powinniśmy zwrócić uwagę projektując hale sportowe to między innymi emisja zanieczyszczeń, CO2, wilgoci oraz nieprzyjemnych zapachów, które powstają podczas aktywności fizycznej użytkowników obiektu.  W poniższym artykule przedstawiamy proces ustalania optymalnych parametrów projektowych, jak również dobór rozwiązania systemu wentylacji hali sportowej opartego na jednostkach grzewczo- wentylacyjnych OXeN.

Od czego zacząć prace projektowe?

Przystępując do projektowania, powinniśmy zacząć od ustalenia podstawowych założeń, takich jak projektowa temperatura wewnętrzna oraz wilgotność względna. Przy określeniu powyższych parametrów należy wziąć pod uwagę przede wszystkim specyfikę obiektu, w tym przypadku będzie to rodzaj aktywności fizycznej oraz ubiór użytkowników obiektu. Na hali sportowej, w związku z dużą aktywnością osób ćwiczących, zaleca się przyjmowanie temperatur w zakresie od 16-18°C zimą oraz 18-21°C latem. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że kwestia komfortu cieplnego jest bardzo indywidualna, zależy między innymi od wieku, płci, indywidualnych preferencji czy przyzwyczajeń, natomiast celem jest ustalenie parametrów, które będą odpowiednie dla jak największej grupy osób korzystających z obiektu. Trzeba również pamiętać, aby każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie, dlatego mając więcej informacji na temat użytkowników pomieszczenia, możemy dokładniej określić parametry projektowe.

Na odczucie komfortu cieplnego wpływa również wilgotność powietrza. Optymalna wartość wilgotności względnej mieści się w zakresie 40-60%. W przypadku zbyt niskiej wilgotności dochodzi do wysuszenia błon śluzowych górnych dróg oddechowych co przy dużej aktywności fizycznej oraz przyśpieszonym oddechu osób wykonujących ćwiczenia jest szczególnie niezalecane. Zbyt wysoka wilgotność (ponad 60%), wiąże się natomiast ze wzrostem duszności oraz intensywniejszym odczuciem wydzielanych zapachów, a długofalowo z powstawaniem pleśni czy procesem gnicia.

Ostatnią wartością, kluczową przy projektowaniu hal sportowych, jest określenie odpowiedniej ilości wymiany powietrza w obiekcie.  Bardzo ważne jest zapewnienie strumienia powietrza, który pozwoli na odprowadzenie zarówno zanieczyszczeń jak i wilgoci, przy jednoczesnym zapewnieniu minimum higienicznego dla zadanej ilości osób korzystających jednocześnie z obiektu. Aby właściwie oszacować strumień powietrza świeżego należałoby przeliczyć wydajność pod kątem co najmniej dwóch parametrów. Przede wszystkim musimy spełnić warunek higieniczny, czyli odpowiedni strumień powietrza świeżego, przypadający na jedną osobę, a następnie przeliczyć wydajność pod kątem wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniu. Mając te dwie wartości, do doboru urządzeń wentylacyjnych, należy przyjąć wartość większą.

Jak wygląda to w rzeczywistości?

Aby łatwiej było zobrazować proces powstawania takiego projektu, przedstawiamy rzeczywisty przykład hali sportowej, jaką dział wsparcia projektowego FLOWAIR miał okazję zrealizować. Projekt dotyczył wentylacji hali gimnastycznej w szkole podstawowej o powierzchni 264 m2 (22 x 12m) i wysokości 6 m. Przewidziana ilość użytkowników obiektu w jednym czasie to 30 osób. Pierwszym krokiem jaki należało wykonać, było przeliczenie wymaganej ilości świeżego  powietrza doprowadzanego do obiektu. Z warunków higienicznych, strumień powietrza świeżego wyniósł 1500 m3/h, (przyjęto wartość 50 m3/h na osobę), natomiast z warunku krotności wymian, uzyskano strumień 4752 m3/h (przyjęto 3 w/h). Zestawiając ze sobą te dwie wartości, przyjęto wydajność przeliczoną pod kątem krotności wymian powietrza w pomieszczeniu. Do projektu wentylacji użyliśmy bezkanałowych jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepła OXeN. Maksymalna wydajność tego urządzenia wynosi 1200 m3/h, dlatego aby doprowadzić założoną ilość powietrza świeżego zaprojektowaliśmy 4 jednostki. Dodatkowo, aby zwiększyć komfort użytkowników poprzez doprowadzenie powietrza o odpowiednio wysokiej temperaturze nawiewu, zaprojektowane jednostki wyposażone zostały w wymiennik wodny, który ogrzewa powietrze nawiewane bezpośrednio przed wylotem z urządzenia. Alternatywnie, istnieje również możliwość wyposażenia urządzenia w nagrzewnicę elektryczną.

Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła OXeN - urządzenie do wentylacji m.in hal sportowych

Istotną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę już na etapie projektowania jest odpowiednie rozmieszczenie urządzeń. Trzeba pamiętać aby jednostki umiejscowić na ścianach zewnętrznych, tak aby za pomocą systemowej czerpnio – wyrzutni móc realizować pobór powietrza świeżego i wyrzut powietrza zużytego na zewnątrz pomieszczenia. Na rozpatrywanym obiekcie, zaproponowaliśmy równomierne rozmieszczenie urządzeń na naprzeciwległych ścianach, po dwie jednostki na ścianie, tak aby poprzez system bezkanałowej wentylacji zapewnić odpowiednie rozprowadzenie powietrza na całą powierzchnię hali.

Prosty system dystrybucji powietrza jest jednak istotny nie tylko przy projektowaniu czy realizacji projektu. Na tym etapie poprzez możliwość uniknięcia prowadzenia instalacji kanałowej czy braku konieczności zakupu i montażu wentylatorów wyciągowych, jesteśmy w stanie uzyskać całkiem spore oszczędności inwestycyjne. Natomiast istotne jest to przede wszystkim podczas eksploatacji obiektu, kiedy nagminnie zapomina się o regularnym czyszczeniu i konserwacji instalacji.  

System wentylacji bezkanałowej - zalety

Dodatkowo jednostki wyposażone są w dwa wymienniki krzyżowe charakteryzujące się dużą sprawnością odzysku ciepła, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. Przykładowo, dla naszego obiektu, zastosowanie 4 szt. jednostek OXeN pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji o około 4 700 zł/rok oraz 103,5 GJ/rok w porównaniu do wentylacji bez odzysku ciepła. Oszczędności policzone zostały przy założeniu ciągłej pracy urządzeń przez 8h dziennie, a jako paliwo przyjęto gaz ziemny GZ 50.

System wentylacji bezkanałowej na hali gimnastycznej

Prostota zaprojektowania, łatwość instalacji jednostek oraz znaczne oszczędności wynikające z zastosowania urządzeń z odzyskiem ciepła sprawiają, że urządzenia te bardzo często znajdują zastosowanie w wentylacji hal sportowych o średniej kubaturze.

Komentarze

Brak komentarzy!

Zostaw Komentarz

Adres e-mail nie będzie widoczny

Przeczytaj jeszcze o:

Popularne Tagi

BIM CAD dobór urządzeń FLOWAIR Wsparcie KALKULATOR kurtyna powietrzna nagrzewnica wodna nominalna moc grzewcza pliki Revit Produkty to nie wszystko projektowanie Revit rooftop stanowisko badawcze studenci Politechnik System FLOWAIR T-box wentylacja bezkanałowa z odzyskiem ciepła Wsparcie handlowe Wsparcie Klienta Wsparcie logistyczne Wsparcie projektowe Wsparcie serwisowe Wsparcie szkoleniowe zakres mocy grzewczej