PROJEKTOWANIE

Nagrzewnice gazowe – dlaczego warto je wybrać do ogrzewania obiektu wielkokubaturowego?

19 sierpnia, 2020

Budowa obiektu wielkokubatorowego jak hala przemysłowa czy magazyn wiąże się z podejmowaniem licznych decyzji co do eksploatacji. Wśród nich zapaść musi także ta, w naszym klimacie szczególnie istotna, dotycząca ogrzewania.

Inwestor decydując się na ogrzewanie obiektu kubaturowego może stanąć przed dylematem jaki system zastosować? Dla pomieszczeń takich jak hale,  magazyny czy supermarkety charakterystyczne jest występowanie znacznych strat ciepła w krótkich okresach czasu. Są one spowodowane przede wszystkim częstym otwieraniem bram, np. podczas załadunku i rozładunku towarów lub podczas przemieszczania się ludzi. Bardzo duże straty ciepła generują również systemy wentylacyjne, które muszą zapewnić odpowiednią ilość zewnętrznego powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo, ilość ciepła, jaką trzeba dostarczyć, zwiększona jest poprzez wymianę ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku. Wymaga to od systemu grzewczego odpowiednio szybkiej reakcji. Dostosowanie się do nagłych zmian temperatury jest możliwe przez zastosowanie układu, o dobrze dobranej mocy urządzeń i automatyki sterującej ich pracą w zależności od zmiany warunków panujących w obiekcie. Takie wymagania wyznaczają sposób, w jaki będzie wytwarzane i dostarczane ciepło. Najbardziej wydajnym i skutecznym rozwiązaniem na równomierne i efektywne ogrzanie pomieszczenia okazują się urządzenia grzewczo-wentylacyjne, popularnie zwane nagrzewnicami. Nagrzewnice szybko ogrzewają powietrze, które za pomocą wentylatora rozprowadzane jest po całym pomieszczeniu.

W zależności od źródła zasilania nagrzewnicy należy dobrać odpowiedni aparat grzewczy. W poniższym artykule zaprezentujemy gazowe aparaty grzewczo-wentylacyjne. Są to rozwiązania popularne z uwagi na swoją skuteczność, niskie koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne.

NAGRZEWNICE GAZOWE

Podstawową zaletą gazowych nagrzewnic powietrza jest fakt, że aparaty tego typu same wytwarzają ciepło potrzebne do podgrzania powietrza. Sposób zasilania nagrzewnic gazowych pozwala na to, aby mogły pracować jako samodzielne aparaty, zapewniając w ten sposób ogrzewanie poszczególnych obszarów hali. Każdy aparat pracuje osobno i nie jest uzależniony od zewnętrznego źródła ciepła. Wpływa to korzystnie na sprawność systemu oraz zapewnia bezpieczeństwo eksploatacyjne. Jest to znaczna przewaga nad systemami grzewczymi zasilanymi jednym źródłem ciepła. W przypadku nagrzewnic gazowych awaria którejkolwiek jednostki nie wpływa na pracę pozostałych, co pozwala podtrzymać temperaturę np. w czasie prowadzenia prac naprawczych.

Charakterystyczne dla tych urządzeń są szerokie możliwości montażu oraz kierunkowania strumienia ogrzanego powietrza. Nagrzewnice można montować zarówno na ścianach jak i pod stropem, dodatkowo kierując ciepłe powietrze przy pomocy obrotowej konsoli montażowej lub regulowanych kierownic powietrza. Urządzenia nie ograniczają rozstawienia regałów, jak ma to miejsce w przypadku kaloryferów ściennych czy promienników.

ROBUR Next-R

Nagrzewnice gazowe Robur Next-R to jednostki występujące w typoszeregu od 10,3 kW do 84 kW nominalnej mocy grzewczej, co pozwala wybrać najbardziej odpowiednie urządzenie do „charakteru” obiektu.

Urządzenia te są zgodne z najbardziej restrykcyjnymi normami bezpieczeństwa i jakości wybranych materiałów. Spełniają wymogi Ekoprojektu zawarte w rozporządzeniach 426/2016/UE oraz 2281/2016/UE.

KONSTRUKCJA NAGRZEWNIC GAZOWYCH ROBUR Next- R

Konstrukcja nagrzewnic gazowych Robur Next–R oparta jest na kilku ważnych elementach, które z jednej strony pozwalają uzyskać wysoką wydajność i skuteczność ogrzewania, z drugiej zaś ograniczają wpływ urządzeń na środowisko naturalne.

wymiennik ciepła jest odlewem wykonanym z aluminium, dzięki czemu ma znacznie większą przewodność cieplną niż materiały powszechnie stosowane w tego typu urządzeniach. Dzięki materiałowi i konstrukcji wymiennika uzyskiwany jest odpowiedni rozkład temperatur na jego powierzchni. Dwustronne ożebrowanie zwiększa powierzchnię wymiany ciepła. Stop aluminium nie wchodzi w reakcje z produktami spalania. Wymiennik jest przytwierdzony od zewnątrz komory spalania za pomocą specjalnych obejm (brak połączeń spawanych), co eliminuje osłabienie miejsca połączenia.

– palnik typu PREMIX umieszczony jest na wlocie powietrza do komory spalania. Wspomaga on uzyskanie optymalnej mieszaniny powietrze-gaz, co redukuje emisję cząsteczek NOx. Zastosowanie wentylatora o wysokim sprężu dyspozycyjnym zapewnia pokonanie oporów przepływu spalin i powietrza w instalacji kominowej. Palnik wykonany jest ze stali nierdzewnej, jego krawędzie łączone są przez zaciskanie, co wyklucza zmiany w strukturze materiału i zapewnia wysoką sprawność urządzeń do 94,5%. Ponad to palnik urządzenia posiada 2 stopnie mocy, które można regulować ręcznie lub automatycznie przy spięciu z SYSTEMEM FLOWAIR.

– poziome kierownice powietrza umożliwiają  zmianę (w poziomie) kąta wylotu powietrza nawiewanego, przez co zwiększają skuteczność działania „efektu podłogowego”.

osiowy wentylator nawiewny zapewnia nawiew podgrzanego powietrza do pomieszczenia przy niskim poborze energii elektrycznej.

– zamknięta komora spalania jest wykonana ze stali nierdzewnej. Całkowicie szczelna konstrukcja uniemożliwia przedostawanie się produktów spalania do wnętrza pomieszczenia. Wszystkie elementykomory łączone są przez zaciskanie,co wyklucza zmiany w strukturze materiału (np. w przypadku komór spawanych może dojść do pękania spawów pod wpływem wysokich temperatur).

NAGRZEWNICE WSPÓŁPRACUJĄCE Z KANAŁOWYM SYSTEMEM ROZPROWADZANIA POWIETRZA

Stosowanie systemu kanałowego sprawdza się głównie tam, gdzie istnieje potrzeba doprowadzania powietrza (świeżego i recyrkulacyjnego) do miejsc, w których zamontowanie aparatu jest niemożliwe, np. ze względu na panujące w pomieszczeniu środowisko: dużą wilgotność, środowisko agresywne, duże zapylenie itp.

System kanałowy dostarcza ogrzane powietrze do wybranych sektorów hali niezależnie od przeszkód w pomieszczeniu. Rozwiązanie to pozwala na rozprowadzenie powietrza, bezpośrednio w miejsce przebywania ludzi, np. w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych z wydzielonymi sektorami obróbki i wytwarzania. Równie często system ten stosowany jest w pomieszczeniach podzielonych ściankami działowymi.

Urządzenia Robur Next-R serii C wyposażone są w wentylatory promieniowe o wysokim sprężu i wydatku, co pozwala pokonać opory instalacji.

WENTYLACJA

Oprócz systemu grzewczego bardzo często wymaga się, aby do pomieszczenia dostarczane było świeże powietrze. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie aparatów grzewczych wraz z akcesorium w postaci komory mieszania. Element ten został zaprojektowany do współpracy z nagrzewnicami powietrza tworzy urządzenie grzewczo – wentylacyjne. Jest to najprostszy sposób stworzenia wentylacji mechanicznej, przy możliwie niskim zużyciu energii, bez potrzeby instalowania dodatkowych systemów.

Cechą charakterystyczną jest estetyczny wygląd i funkcjonalność. Komora wykonana jest ze stali ocynkowanej i wyposażona we wlot powietrza świeżego oraz dwa wloty powietrza obiegowego. Dzięki płynnej regulacji stopnia otwarcia przepustnic w zakresie 0–100% możliwa jest zmiana ilości dostarczanego świeżego powietrza do pomieszczenia – w połączeniu z wentylatorem dachowym UVO tworzy to kompletny układ wentylacji mechanicznej.

Komora wyposażona jest standardowo w filtr kasetowy klasy EU3, który oczyszcza dostarczane do pomieszczenia powietrze z zanieczyszczeń stałych. Filtr może być umieszczony w dwóch miejscach. Istnieje możliwość filtracji tylko powietrza zewnętrznego lub zewnętrznego i recyrkulacyjnego. Dostęp do filtra możliwy jest z dwóch stron urządzenia co jest sporym ułatwieniem w okresie eksploatacji urządzeń.

Zestaw komory wraz z nagrzewnicą jest łatwy w montażu dzięki odpowiednio dopasowanym wspornikom.

STEROWANIE

Każdy system grzewczy działa podobnie. Jednak stosując odpowiedni układ automatyki, który będzie sterował pracą urządzeń, można uzyskać znaczną poprawę komfortu cieplnego, a także zmniejszyć koszty eksploatacji. Zależnie od oczekiwań i funkcjonalności, można wyróżnić dwa rodzaje sterowania:

Proste systemy sterowania oparte o termostat

Najczęściej do sterowania pracą urządzeń nadmuchowych stosuje się zwykły termostat pomieszczeniowy. Jego podstawową funkcją jest włączanie i wyłączanie urządzenia. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej temperatury zadanej na termostacie, termostat uruchomi urządzenie. Nagrzewnica będzie pracowała ze swoją maksymalną wydajnością do momentu, w którym temperatura wewnątrz obiektu osiągnie wartość zadaną na termostacie.  Termostaty programowalne dodatkowo  pozwalają zaprogramować  godzinowy rozkład temperatur w każdym dniu tygodnia w pomieszczeniu. Dodatkowo urządzenie musi być wyposażone w przycisk reset z lampką sygnalizacyjną aby zresetować stany alarmowe urządzenia.

Zaawansowane systemy sterowania

Zaawansowane systemy sterowania oparte są o integrację urządzeń oraz ich kompleksowe działanie. Dzięki sterownikowi T-box możliwe jest sterowanie do 31 urządzeń za pomocą jednego sterownika. Wyposażenie w zewnętrzny moduł sterujący DRV R umożliwia:

– automatyczne lub manualne sterowanie mocą palnika,

– nastawę trybów pracy nagrzewnicy: grzanie, wentylacja, pracę w trybie ciągłym (praca wentylatora po osiągnięciu zadanej temperatury) lub termostatycznym (zatrzymanie wentylatora po osiągnięciu zadanej temperatury),

– programator tygodniowy,

– wyświetlanie stanów alarmowych urządzenia,

– integrację urządzeń do SYSTEMU FLOWAIR lub do systemu sterującego budynkiem BMS.

System taki optymalizuje pracę układu w zależności od warunków na obiekcie. Dostosowuje wydajność wentylatora, umożliwia pracę wybranych urządzeń na podstawie odczytu temperatury zadanej i mierzonej, a nawet umożliwia współpracę nagrzewnic z innymi urządzeniami układu ogrzewania hali, takimi jak destratyfikatory, efektywnie wykorzystując ciepło gromadzące się pod stropem lub ciepło z procesów technologicznych.  Takie połączenie wiąże się ze znacznym obniżeniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Najważniejsze korzyści, jakie płyną z zastosowania ogrzewania powietrznego w postaci nagrzewnic gazowych, to:

– równomierny rozkład temperatury,

– mała bezwładność układu,

– wszechstronność zastosowania,

– możliwość kierowania strugą ciepłego powietrza,

– dostosowanie mocy grzewczej do aktualnych potrzeb,

– zaawansowane możliwości sterowania.

Dodatkowo szeroki typoszereg urządzeń Robur Next–R w połączeniu z zaawansowanymi możliwościami regulacji sprawiają, że ogrzewanie nadmuchowe doskonale sprawdza się w obiektach średnio- i wielkokubaturowych rożnego przeznaczenia.

PODSUMOWANIE

FLOWAIR dodatkowo oferuje różnego rodzaju usługi wsparcia posprzedażowego jak kompleksowe uruchomienie urządzeń gazowych czy całego SYSTEMU FLOWAIR oraz coroczne przeglądy. Oferuje również kompleksową usługę regeneracji urządzeń po okresie ich wieloletniej eksploatacji: od ich czyszczenia, wymiany zużytych komponentów po testy szczelności komory spalania. To gwarancja dla inwestora na dodatkowe wydłużenie żywotności nagrzewnic gazowych Robur.

Komentarze

 • ftrm
  ftrm

  Dzień dobry – ja chcę zapytać o wymianę filtra kasetowego oraz jego parametry – jakie dokładnie one powinny być? Czy można stosować zamienniki?

  maj 12, 2021, 7:57 am
  Odpowiedz
  • admin
   admin

   Możliwe jest zastosowanie zamienników zachowując parametry filtra tj. jego wymiary zewnętrzne, powierzchnię filtracyjną oraz klasę filtra np. COARSE 80%. W celu dokładnego określenia parametrów filtra, proszę przesłać zapytanie na serwis@flowair.pl

   maj 20, 2021, 12:20 pm
   Odpowiedz

Zostaw Komentarz

Adres e-mail nie będzie widoczny

Przeczytaj jeszcze o:

Popularne Tagi

BIM CAD dobór urządzeń FLOWAIR Wsparcie KALKULATOR kurtyna powietrzna nagrzewnica wodna nominalna moc grzewcza pliki Revit Produkty to nie wszystko projektowanie Revit rooftop stanowisko badawcze studenci Politechnik System FLOWAIR T-box wentylacja bezkanałowa z odzyskiem ciepła Wsparcie handlowe Wsparcie Klienta Wsparcie logistyczne Wsparcie projektowe Wsparcie serwisowe Wsparcie szkoleniowe zakres mocy grzewczej